You are on the .nl domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Verkoopvoorwaarden van Pixartprinting

Voor aankopen gedaan op pixartprinting.nl (de “site”) gelden de volgende voorwaarden (de “voorwaarden”).

Door te klikken op de knop "accepteren" accepteert de gebruiker zonder beperkingen of voorbehoud deze voorwaarden.

De site is eigendom van Pixartprinting S.p.A. Onder leiding en coördinatie van Cimpress plc gevestigd in via 1° Maggio, 8, 30020 - Quarto d’Altino (VE), Italië, btw-nummer IT04061550275, fiscaal nummer 04061550275 (“Pixartprinting”).

1. Door de site aangeboden diensten

De site maakt gebruik van web-to-printdiensten (de "diensten") mogelijk.

Om toegang te krijgen tot deze diensten is registratie op de site noodzakelijk. Tijdens de registratie wordt de gebruikers gevraagd om aan te geven of zij zich wensen te registreren en aankopen willen doen namens een bedrijf of als particulier en daarnaast wordt ook de nationaliteit van de gebruiker gevraagd. Alleen op aankopen door particulieren zijn de regelingen voor consumenten van kracht.

Alle op de site weergegeven prijzen zijn in Euro en zijn inclusief btw. De prijzen kunnen onderhevig zijn aan periodieke veranderingen.

Alle prijzen van de producten op de site zijn in Euro en het is afhankelijk van het land en het type registratie mogelijk om ze zowel inclusief als exclusief btw weer te geven. De prijzen kunnen onderhevig zijn aan periodieke veranderingen.

Voor bepaalde producten en aanbiedingen zijn de verzendkosten inbegrepen. Voor alle overige producten komen de verzendkosten voor rekening van de gebruiker.

2. Keuze van het product en aankoopprocedure

Na zich geregistreerd te hebben, kan de klant verdergaan met het selecteren van de producten, zoals beschreven in de verschillende secties, door ze achter elkaar te selecteren, te personaliseren en de gewenste hoeveelheid toe te voegen aan het eigen winkelwagentje. Sommige afbeeldingen kunnen ter illustratie dienen en kunnen afwijken van het geleverde product.

Behalve als de gebruiker kiest voor afbeeldingen die aanbevolen worden door Pixartprinting, wordt de klant als de offerte bevestigd is en de betaling voltooid (met uitzondering van betaling onder rembours en overschrijving) gevraagd om de order te voltooien door de af te drukken inhoud up te loaden in het gedeelte "Bestand Uploaden". Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de controle van de inhoud, de spelling en opmaak van de geüploade bestanden.

Na het selecteren van de gewenste artikelen zal er een scherm worden weergegeven voor het verzenden van de bestelling met een prijsindicatie en de totale kosten.

3. Betalingen en uploaden van de inhoud

De klant kan online producten aanschaffen en betalen met creditcard (Visa of MasterCard), PayPal, Klarna, overschrijving of rembours, zoals aangegeven op de site, door de instructies op te volgen voor de aankoopprocedure.

De informatie die noodzakelijk is voor de betaling zal via cryptografische protocollen worden doorgestuurd aan het betaalinstituut waar Pixartprinting de elektronische betaaldiensten op afstand aan heeft toevertrouwd, zonder dat deze toegankelijk zijn voor derden.

De betalingen dienen vooraf te worden gedaan en de geselecteerde artikelen worden pas na betaling en het uploaden van het bestand door de gebruiker in productie genomen. Bijgevolg start de productie pas nadat het uploaden van het bestand bevestigd is.

Bij betaling via overschrijving start de productie pas nadat de betaling is bijgeschreven. Hierdoor kan de levering 2-3 dagen later plaatsvinden, plus de tijd voor het afdrukken en verzenden. In dit geval is het ook noodzakelijk om het bestelnummer aan te geven in de omschrijving van de betaling om de transactie te versnellen.

Bij betalingen onder rembours wordt de bestelling direct na het uploaden van het bestand in productie genomen. Deze betaalmogelijkheid heeft dus geen invloed op de levertijd. De aankopen worden al gefactureerd bij de verzending. Pixartprinting behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht per geval te beoordelen deze betaalmogelijkheid niet te accepteren. In dat geval zal er direct contact op worden genomen met de gebruiker om een andere betaalmogelijkheid overeen te komen.

Tijdens de aankoop wordt de facturering voor alle klanten door Pixartprinting uitgevoerd. Facturen zijn beschikbaar in "Mijn Account". Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle facturen af te drukken en te bewaren voor de eigen administratie.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruikers voor de geüploade bestanden

De selectie van de inhoud en de af te drukken afbeeldingen en, indien van toepassing, het verkrijgen van de respectievelijke toestemmingen voor de reproductie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Pixartprinting controleert in geen enkel geval de inhoud, behalve voor de technische specificaties en de grafische compatibiliteit met de gevraagde specificaties.

Pixartprinting kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-geautoriseerde gebruik van afbeeldingen door gebruikers en voor ieder soort inbreuk op rechten door derden.

De gebruiker stelt Pixartprinting vrij en zorgt ervoor dat het bedrijg gevrijwaard blijft van enige verantwoordelijkheid jegens derden, die beklag zouden kunnen maken over de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, schade aan het imago, eer, waardigheid, morele integriteit of welke patrimoniale of niet-patrimoniale schade dan ook vanwege het afdrukken van afbeeldingen en inhoud die door de gebruiker zelf geüpload is.

Pixartprinting behoudt zich in ieder geval het recht voor om bestellingen te blokkeren die een evidente inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, of waarvan de inhoud lasterlijk, gewelddadig of op een andere manier in strijd is met de openbare orde en goed gedrag.

5. Automatische controle van de geüploade bestanden

Het systeem van Pixartprinting controleert automatisch de compatibiliteit qua formaat, afmetingen, resolutie en eventuele aanwezigheid van open fonts, controle van de font en omzetting hiervan in patronen. Daarnaast controleert het eventuele witte opdrukken en het ponsen, alsook de omzetting van eventuele Pantone-kleuren naar een beter profiel voor de gevraagde afdruk (het systeem informeert niet over de aanwezige Pantone-kleuren in het bestand, maar zet ze direct de om in CMYK).

In geval van niet-conformiteit van het geüploade bestand blokkeert het systeem de bestelling. In dat geval wordt de gebruiker direct per e-mail op de hoogte gesteld en gevraagd het bestand opnieuw up te loaden.

Als het systeem geen problemen waarneemt, wordt het bestand direct in productie genomen.

6. Mogelijkheid tot controle met een medewerker van de geüploade bestanden

Op aanvraag van de gebruiker is het via de optie "Controleer Bestand" mogelijk om tegen betaling de grafisch-esthetische specificaties van het bestand door Pixartprinting te laten controleren.

Bij het selecteren van deze optie voorziet Pixartprinting: de controle van de niveaus van de vormgeving, de omtrekken van patronen, veiligheidsmarges, afstand van de grafische elementen vanaf de afdrukrand, oriëntatie voor- en achterzijde, controle van het pdf-bestand voor de specifieke vereisten van tijdschriften en/of catalogi (afmeting rug, aantal pagina's, bestand voor de cover), controle van de correcte grafische instelling voor het geval de afdruk gevouwen moet worden.

In ieder geval omvat het controlesysteem niet de totale controle van de opmaak, de spelling of eventuele overgeslagen foto's in tijdschriften, catalogi of boeken.

7. Levertijden en verzending

De levering van de producten zal worden uitgevoerd binnen de termijn die de gebruiker in de fase van de offerte heeft geselecteerd. De termijnen worden berekend vanaf de voltooiing van de bestelling, oftewel nadat de bestanden geüpload zijn en de bevestiging ontvangen is. De levertijden zijn geldig voor het grootste gedeelte van het betreffende land.

De bestelling is niet voltooid totdat de bestanden zijn geüpload door de gebruiker en de bijbehorende bevestiging is ontvangen. Indien de gebruiker de bestanden niet binnen 15 dagen na de datum van de bestelling uploadt, wordt de bestelling geannuleerd en zal de gebruiker zijn geld terugkrijgen in het geval van een bevestigde betaling.

De verzending en de bezorging worden gegarandeerd binnen de bij de offerte geselecteerde termijnen, indien de bestelling voor 18:30 uur van dezelfde dag voltooid wordt. Bestanden of betalingsbevestigingen die ontvangen worden na 18:30 uur worden beschouwd als uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag. Met werkdagen worden dagen bedoeld van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van 1/1, 6/1, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, tweede paasdag.

Mocht de bezorging vertraagd of niet uitgevoerd zijn wegens oorzaken die niet aan de gebruiker te wijten zijn, dan (i) vergoedt Pixartprinting geheel of gedeeltelijk de prijs van de producten als het niet meer nodig blijkt de producten te ontvangen: of (ii) wordt het opnieuw verzonden zonder bijkomende kosten voor de gebruiker.

Pixartprinting kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade veroorzaakt door de vertraagde bezorging.

8. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Pixartprinting S.p.A. - Onder leiding en coördinatie van Cimpress plc
Via 1° Maggio, 8
30020 Quarto d'Altino VE
Italië
support@pixartprinting.com
Telefoon +39 0422 823301

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen van ons terug die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen lals die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U hebt geen recht op herroeping bij een bestelling betreffende producten die volgens uw specificaties worden vervaardigd of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd.

Formulier

Aan

Pixartprinting SpA, Via 1° Maggio, 8 30020 Quarto d'Altino VE, Italië, support@pixartprinting.com:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij
(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende
dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid - Gebreken van de producten

Pixartprinting is in geen geval jegens de gebruiker aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, als gevolg van eventuele fouten, van welke natuur dan ook, bij het afdrukken van het door de klant gestuurde bestand, met uitsluiting van opzet of grove nalatigheid.

In geval van fouten bij het afdrukken die niet te wijten zijn aan de gebruiker, of de bezorging van een beschadigd of defect product, is Pixartprinting uitsluitend verplicht één herdruk van het materiaal uit te voeren.

Op het moment van bezorging is de gebruiker verplicht om de ontvangen producten zorgvuldig te controleren. Eventuele defecten aan de bezorgde goederen, fouten van de afdruk of verpakking van het materiaal die niet te wijten zijn aan de gebruiker, dienen direct aan de koerier te worden medegedeeld. De goederen moeten worden aangenomen onder voorbehoud van de specifieke controle. De gebruiker dient vervolgens binnen 8 dagen na ontvangst van het materiaal in zijn Persoonlijke Account een klacht in te dienen en indien gevraagd foto's bij te voegen.

Pixartprinting doet zijn uiterste best om klachten binnen 2 uur te beantwoorden.

10. Toepasselijke wetgeving, jurisdictie en bevoegde rechtbank voor gebruikers die geen consument zijn

Deze voorwaarden zijn onderhavig aan de Italiaanse wet.

Voor alle orders afkomstig van klanten die niet kwalificeerbaar zijn als "consumenten", is voor alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van dit contract uitsluitend de rechtbank van Venetië bevoegd.

Rev. 2 - 17/12/2019
De "Verkoopvoorwaarden van Pixartprinting" gelden niet met terugwerkende kracht tot de herzieningsdatum.

De producten worden aan uw winkelwagentje toegevoegd.
Project

Hallo! U heeft producten in uw winkelwagentje: wat wilt u doen?

De producten zijn toegevoegd! De leverdata zijn bijgewerkt. Ga naar de winkelwagen