Verkoopvoorwaarden van Pixartprinting

De aankoop van producten of diensten via Pixartprinting.nl (de 'site') vallen onder de volgende algemene voorwaarden (de 'voorwaarden').

Door op de knop 'accepteren' te klikken, accepteert de gebruiker (de 'gebruiker') zonder voorbehoud of beperkingen de voorwaarden. De site is eigendom van Pixartprinting S.p.A., een eenpersoonsvennootschap onder leiding en coördinatie van Cimpress plc, gevestigd in via 1° Maggio 8, 30020 Quarto d'Altino (VE) Italië, btw-nummer: IT04061550275, RSIN: 04061550275 ('Pixartprinting').

 

1. Door de site aangeboden diensten

1.1 Via de site kunnen de web-to-print-diensten (gezamenlijk de 'diensten') gebruikt worden, waaronder het printen van gepersonaliseerde documenten in verschillende formaten en op verscheidene materialen (de 'producten'), met levering aan huis exclusief binnen Nederlands grondgebied. Tenzij anders aangegeven, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle diensten die door Pixartprinting worden aangeboden, waar compatibel. Pixartprinting kan het uitvoeren van de diensten toevertrouwen aan onderaannemers of andere toeleveranciers.

1.2 Om gebruik te kunnen maken van de diensten, dient de gebruiker zich te registreren op de site. Tijdens de registratie wordt de gebruiker gevraagd om aan te geven of hij zich wil registreren en of hij zijn aankopen wil doen als bedrijf, zzp'er/freelancer, particulier of vereniging, waarbij ook de nationaliteit van de gebruiker gevraagd wordt. Alleen de aankopen die gedaan worden door particuliere gebruikers vallen onder het consumentenrecht, zoals bepaald in de consumentenwetgeving die geldt in het land waar de consument woont of wettelijk gevestigd is.

De inloggegevens die zijn aangemaakt voor toegang tot de website kunnen ook worden gebruikt voor de registratie op de website www.gifta.com (Gifta-website), altijd herleidbaar tot Pixartprinting S.p.A., tenzij de Gebruiker ervoor kiest om voor de Gifta-website andere inloggegevens aan te maken. Registratie op de Gifta-website is in elk geval optioneel.

1.3 Alle definitieve prijzen van de weergegeven diensten op de website zijn in euro's en kunnen met en zonder btw worden getoond, afhankelijk van het land of het soort registratie. De prijzen van de diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bij bepaalde producten en aanbiedingen zijn de verzendkosten inbegrepen. Bij alle overige producten zijn de verzendkosten voor rekening van de gebruiker.

 

2. Productkeuze en aankoopmethode

2.1 De informatie en de gegevens op de site mogen niet worden beschouwd als aanbiedingen: het zijn gewoon manieren om de gebruikers uit te nodigen om zaken te doen en een bestelling te plaatsen. De prijsopgave voor de aankoop van de producten wordt door de gebruiker gemaakt op het moment dat hij het elektronische bestelformulier instuurt aan het einde van de hieronder beschreven procedure op de site.

2.2 Nadat de gebruiker is ingelogd, kan hij overgaan tot het selecteren van de producten zoals beschreven in de desbetreffende rubrieken, door ze stuk voor stuk te selecteren, personaliseren en het gewenste aantal toe te voegen aan het winkelwagentje. Sommige afbeeldingen kunnen worden verstrekt voor informatiedoeleinden en kunnen afwijken van het geleverde product.

2.3 Tenzij de gebruiker kiest voor de afbeeldingen of ontwerpen die door Pixartprinting worden aangeboden voor bepaalde producten, wordt de gebruiker na bevestiging van de prijsopgave en het voltooien van de betaling (met uitzondering van de opties onder rembours en bankoverschrijving) gevraagd om de bestelling te voltooien door in het gedeelte 'Uploaden' de bestanden te uploaden die hij wenst te printen.

2.4 De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de controle van de inhoud, spelling en het ontwerp van de geüploade bestanden.

2.5 Nadat de gewenste artikelen zijn gekozen, verschijnt er een scherm voor het plaatsen van de bestelling met vermelding van de kosten en de totaalprijs voor alle geselecteerde producten en/of diensten.

2.6 Wanneer de bestelling is geplaatst, ontvangt de gebruiker een bestelbevestiging waarin de soort bestelde producten, de bijbehorende prijs, de btw, de verzendkosten en de gekozen betaalwijze worden aangegeven. De overeenkomst is gesloten en bindend wanneer Pixartprinting de gebruiker de bestelbevestiging stuurt op het e-mailadres dat deze heeft aangegeven bij registratie op de site.

2.7 Pixartpring behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling niet uit te voeren. Dat kan gebeuren wanneer:

- de gebruiker bij het invullen van het bestelformulier onvolledige of onjuiste gegevens heeft ingevuld;

- de gebruiker niet voldoet aan de betaalvoorwaarden;

- de bestelde producten niet op voorraad zijn.

In bovengenoemde gevallen stelt Pixartprinting de gebruiker via e-mail op de hoogte van het feit dat de bestelling (deels of geheel) niet geaccepteerd is met vermelding van de redenen, en dat daarom de overeenkomst niet is gesloten. In dat geval zal Pixartprinting aan de gebruiker de bedragen terugbetalen die deze eventueel al voldaan heeft.

2.8 De overeenkomst wordt opgeslagen zodat de gebruiker er toegang toe heeft.

 

3. Betalingen en uploaden inhoud

3.1 De gebruiker kan de diensten online aankopen en betalen, door middel van verschillende betaalwijzen, zoals aangegeven op de site, door de aankoopinstructies te volgen.

De benodigde informatie voor de betaling wordt via versleutelde protocollen aan de instelling verstuurd waaraan Pixartprinting de elektronische betaaldiensten heeft toevertrouwd, zonder dat derden hier toegang toe hebben. De betalingen dienen vooraf gedaan te worden en pas na betaling en het uploaden van het correcte bestand door de gebruiker, worden de geselecteerde artikelen in productie genomen.

3.2 Voor betalingen via bankoverschrijving begint de productie pas nadat de bijschrijving is gedaan en dientengevolge kan de levering 2-3 dagen langer duren, plus de tijd voor het printen en verzenden. In dit geval is het bovendien noodzakelijk om het bestelnummer bij de betaling te vermelden om de transactie te kunnen identificeren.

Voor betalingen onder rembours wordt de bestelling direct in productie genomen nadat het correcte bestand is geüpload. Deze betaalwijze heeft dus geen invloed op de levertijd. De aankopen worden gefactureerd tijdens de verzending. Pixartprinting behoudt hoe dan ook zich het recht voor om, na beoordeling van de omstandigheden, deze betaalmethode niet te accepteren. In dat geval wordt er direct contact opgenomen met de gebruiker om de betaalwijze af te spreken.

3.3 De gebruiker kan in zijn account de factuur bekijken: hij is ook verantwoordelijk voor het afdrukken en bewaren van dit document volgens de geldende regelgeving.

 

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de geüploade inhoud

4.1 De keuze van de inhoud en de afbeeldingen die geprint moeten worden, evenals de aankoop van de reproductierechten, indien noodzakelijk, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Pixartprinting controleert de inhoud alleen op de technische eigenschappen en de grafische compatibiliteit met de vereiste eigenschappen.

4.2 Pixartprinting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ongeautoriseerd gebruik van afbeeldingen door de gebruiker en voor elke soort schending van rechten van derden die op deze afbeeldingen gelden.

De gebruiker waart Pixartprinting vrij en stelt Pixartprinting schadeloos voor en behoedt haar voor enige aansprakelijkheid naar derden die klagen over schending van intellectuele eigendomsrechten, schade aan het imago, de eer, de reputatie, de morele integriteit of financiële en niet-financiële schade als gevolg van het printen van de afbeeldingen en inhoud die de gebruiker zelf heeft geüpload.

De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de op de website vermelde technische specificaties met betrekking tot de samenstelling en het toegestane gebruik van de materialen waaruit de producten bestaan, en zal deze in acht nemen. De gebruiker neemt ten aanzien hiervan alle verantwoordelijkheid op zich en vrijwaart Pixartprinting derhalve van elke aansprakelijkheid, ook voor geldelijke of niet-geldelijke schade, voor onjuist gebruik van de producten of gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische specificaties door de gebruiker of derden.

4.3 Pixartprinting behoudt zich in elk geval het recht voor om een bestelling te weigeren die leidt tot een duidelijke schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden of waarvan de inhoud lasterlijk, gewelddadig of anderszins in strijd is met de openbare orde en de goede zeden.

 

5. Automatische controle van de geüploade bestanden

5.1 Het systeem van Pixartprinting controleert automatisch of het bestand compatibel is qua formaat, afmetingen, resolutie en op de eventuele aanwezigheid van open fonts. Verder controleert het de fonts en converteert deze in lijnen, controleert eventueel wit in overdruk en rondom de gaten, en converteert eventuele Pantone-kleuren naar een beter profiel voor het printen (het systeem geeft geen informatie over de aanwezige Pantone-kleuren in het bestand, maar zet deze direct om in CMYK).

5.2 Als het bestand niet conform de vereisten is, blokkeert het systeem de bestelling. In dat geval wordt de gebruiker op de hoogte gesteld via e-mail en gevraagd om een nieuw bestand te uploaden waarbij de bezorgdatum uitgesteld wordt.

Als het systeem geen fouten vindt, wordt het bestand automatisch in productie genomen.

 

6. Optie controle geüploade bestanden door medewerker

6.1 De gebruiker kan met de optie 'bestandscontrole' na betaling van extra kosten een controle van de grafische kenmerken van het bestand door Pixartprinting aanvragen.

Met deze optie zorgt Pixartprinting voor: een grafische controle van de lagen, paden, veiligheidsmarges, afstand van de grafische elementen tot de rand van de afdruk, afdrukstand voorkant en achterkant en controle van het pdf-bestand volgens de specifieke vereisten van tijdschriften en/of catalogi (afmetingen van de rug, aantal pagina's, bestand voor de omslag), controle van de juiste grafische instelling indien de afdruk gevouwen moet worden.

In elk geval houdt de bestandscontrole door een medewerker niet een grondige controle in van de opmaak, spelling noch van eventuele versprongen foto's in tijdschriften, catalogi of boeken.

 

7. Verzend- en levertijden

7.1 De diensten omvatten uitsluitend de levering van producten binnen het Nederlandse grondgebied; de diensten kunnen dus gebruikt worden voor levering van producten in het buitenland.

7.2 De producten worden geleverd op de data zoals aangegeven door de gebruiker in de prijsopgavefase.

7.3 Omdat het een verkoop met verzending betreft, zijn de tijden slechts indicatief en niet gegarandeerd, omdat ze, onafhankelijk van de betaling door de gebruiker, afhankelijk zijn van de prestaties van derden, namelijk de koeriers, en ze berekend worden vanaf de voltooiing van de bestelling, oftewel nadat het bestand is geüpload en de bevestiging is ontvangen. De leverdata gelden voor het grootste deel van een nationaal grondgebied. Naar eilanden en afgelegen gebieden kan de levering twee of meer werkdagen langer duren.

7.4 De bestelling is pas voltooid als de gebruiker het bestand heeft geüpload en de betaling heeft gedaan. Wanneer de gebruiker het bestand niet binnen de termijn van 15 dagen na de besteldatum uploadt, wordt de bestelling geannuleerd. Als een onjuist bestand niet binnen 15 dagen wordt vervangen, wordt de bestelling geannuleerd.

Als de bestelling wordt geannuleerd om redenen die aan de gebruiker te wijten zijn, hanteert Pixartprinting een boete van 10,00 euro, ter vergoeding van de kosten voor het in behandeling nemen en mogelijk maken van de bestelling.

7.5 Onverminderd hetgeen aangegeven bij punt 7.3, wordt de bestelling verzonden en afgeleverd binnen de termijnen zoals geselecteerd in de prijsopgave, mits de bestelling voor 18:00 uur op dezelfde dag is voltooid, of voor 10:00 uur in het geval van een 24-uurs levering. Na 18.30/10.00 ontvangen bestanden of betaalbevestigingen tellen voor de volgende werkdag.

Er worden geen leveringen aan beurzen gedaan.

Met werkdagen worden de dagen maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van 1/1, 6/1, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 en tweede paasdag.

7.6 Pixartprinting is in geen enkel geval aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door een vertraagde levering; deze wordt uitgevoerd door koeriers oftewel door een derde partij.

7.7 De risico's betreffende de producten gaan over op de gebruiker wanneer de producten worden overgedragen aan de koerier.

  

8. Herroepingsrecht

8.1 Heeft de gebruiker, in de hoedanigheid van consument, het recht om zonder boetes en zonder opgaaf van redenen, de aankoop te herroepen binnen en niet later dan 14 dagen na ontvangst van de producten (of in het geval van meerdere goederen besteld in een bestelling en apart geleverd, na de dag waarop de gebruiker of een door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste goed in het bezit krijgt).

8.2 Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de gebruiker, binnen de termijn zoals gesteld in het voorgaande punt, Pixartprinting schriftelijk van zijn beslissing op de hoogte stellen op dit adres:

Pixartprinting S.p.A. – een eenpersoonsvennootschap gevestigd in via 1° Maggio 8, 30020 Quarto d’Altino (VE) Italië

binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.

Dit bericht kan worden gestuurd via post, e-mail (support@pixartprinting.com). Ook kan het formulier gebruikt worden dat hier te vinden is link.

8.3 Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht moet de gebruiker de ontvangen producten terugsturen naar Pixartprinting, op de vestiging die hierboven is aangegeven, zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen 14 dagen nadat hij heeft aangegeven de bestelling te herroepen; aan deze termijn is voldaan als de gebruiker de producten terugstuurt voordat de 14 dagen zijn verstreken.

8.4 De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor de gebruiker.

8.5 De gebruiker is verplicht om de producten in goede staat te retourneren. De producten moeten nauwkeurig verpakt worden zodat de oorspronkelijke omhulsels beschermd worden tegen schade, opschriften of etiketten. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan nodig om de aard, de eigenschappen en de functie ervan vast te stellen.

8.6 Indien het herroepingsrecht conform voornoemde bepalingen is uitgeoefend, zal Pixartprinting, binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsbericht, alle ontvangen betalingen betreffende de herroepen bestelling terugbetalen aan de gebruiker. Dit gebeurt middels dezelfde betaalmethode als die de gebruiker heeft gebruikt om de bestelling te betalen, waar dit niet leidt tot extra kosten voor de gebruiker; echter, Pixartprinting mag de terugbetaling inhouden totdat de goederen ontvangen zijn of totdat de gebruiker heeft aangetoond dat hij de goederen verzonden heeft, afhankelijk van welke situatie zich het eerste voordoet.

8.7 Pixartprinting informeert de gebruiker dat het herroepingsrecht niet geldt voor alle producten en goederen die op maat gemaakt of gepersonaliseerd zijn voor de gebruiker, met de afdruk van de inhoud of de afbeeldingen die de gebruiker zelf heeft gekozen en geüpload.

 

9. Disclaimer - gebreken aan de producten

9.1 Pixartprinting is niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor enigerlei schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van eventuele fouten, van welke aard dan ook, in de afdruk van het bestand dat de gebruiker heeft geüpload, behoudens opzet of grove nalatigheid.

In het geval van drukfouten die niet te wijten zijn aan de gebruiker of van levering van een defect of beschadigd product, is Pixartprinting uitsluitend verplicht tot één enkele herdruk van het materiaal.

De gebruikers die aangemerkt zijn als consumenten kunnen Pixartprinting, binnen de termijn zoals beschreven in de Consumentenwet, vragen om de oplossingen voor de gebreken van het product op het moment van levering.

9.2 Op het moment van levering dient de gebruiker de ontvangen producten zorgvuldig te controleren. Eventuele gebreken van de geleverde goederen, drukfouten of fouten in de verpakking van het materiaal die niet te wijten zijn aan de gebruiker, moeten direct aan de koerier of aan de klantenservice worden doorgegeven. De goederen moeten met handtekening en onder voorbehoud van controle in ontvangst genomen worden. De gebruiker moet vervolgens binnen 8 dagen na ontvangst van het materiaal een melding maken via zijn persoonlijke pagina, waarbij hij zorgvuldig fotomateriaal bijvoegt indien nodig.

Pixartprinting streeft ernaar om binnen twee uur op meldingen te reageren.

 

10. Toepasselijk recht, jurisdictie en bevoegde rechtbank. Alternatieve geschillenbeslechting.

10.1 Deze voorwaarden en de bestellingen die hieronder zijn gedaan, vallen onder het Italiaanse recht. Voor alle bestellingen die worden geplaatst door personen die als consument kunnen worden aangemerkt, is de consumentenwetgeving van toepassing die geldt in het land waar de klant woont of wettelijk gevestigd.

10.2 Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid

- van de rechtbank van Venetië (Italië), in het geval van aankopen door klanten die niet als consument kunnen worden aangemerkt; of

- van de rechtbank in de woonplaats van de klant, in het geval van aankopen door klanten die als consument kunnen worden aangemerkt.

10.3 Consumenten woonachtig in de Europese Unie moeten op de hoogte zijn van het feit dat de Europese Commissie een online platform heeft opgericht met een alternatieve geschillenbeslechting. Dit instrument mag worden gebruikt door de Europese consument voor buitengerechtelijke beslechting van elk geschil dat verband houdt met en/of voortvloeit uit verkoopcontracten van online goederen en diensten. Dientengevolge en behoudens hetgeen genoemd in artikel 10, kan de gebruiker die aankopen doet in de hoedanigheid van consument dit platform gebruiken om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit het online overeengekomen contract met Pixartprinting. Het platform is beschikbaar via de volgende link:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

 

11. Contact

11.1 Voor meer informatie en hulp op de site of informatie over de aankoopwijzen op de site of bestellingen, kan de gebruiker contact opnemen met Pixartprinting via de klantenservice op de volgende manieren [support@pixartprinting.com]of met een brief naar dit adres: Pixartprinting S.p.A. – een eenpersoonsvennootschap, via 1° Maggio 8, 30020 Quarto d’Altino (VE) – Italië.

 

 Rev. 10 – 06/08/2021 

De "Verkoopvoorwaarden van Pixartprinting" gelden niet met terugwerkende kracht tot de herzieningsdatum.