wecare
systematiseert en geeft continuïteit aan de vele duurzaamheidsgerelateerde projecten die we al jaren uitvoeren, en is de uiting van onze concrete wens om verantwoorde manieren van groei en ontwikkeling na te streven.

© 1994–2023 Pixartprinting S.p.A. 
Subject to management and coordination by Cimpress plc - P.IVA IT04061550275 - All rights reserved.

PrivacyCookie policyLegal information

wecare is ons project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We hebben ervoor gekozen ons te committeren aan een visie voor de komende jaren, die is geworteld in de drie richtsnoeren voor duurzaamheid: milieu, maatschappij en economie.

Wij dragen ons steentje bij…

... door keuzes te maken die de impact van onze productie op het milieu verminderen.

Ontdek

il nostro impegno a tutela dell’ambiente

wat wij doen om het milieu te beschermen

onze belangrijkste asset: mensen

Wij dragen ons steentje bij…

... door te investeren in het welzijn van de mensen die bij ons werken, in hun levenskwaliteit en die van hun gezinnen.

Ontdek

Wij dragen ons steentje bij…

... door winst te maken op een verantwoorde en transparante manier, met een langetermijnvisie die waarde genereert voor alle belanghebbenden.

Ontdek

blijvende waarde creëren

Wat wij doen om het milieu te beschermen

We hebben onszelf tot doel gesteld om onze CO2-voetafdruk geleidelijk terug te brengen tot nul in 2040We hebben middelen ontwikkeld om de uitstoot van onze productie in de hele waardeketen te kwantificeren en we hebben onszelf tussentijdse reductiedoelen gesteld die we voortdurend monitoren.

Productassortiment met een lagere milieu-impact

+

100% hernieuwbare energie

+

FSC 100%-papier als doelstelling

+

Wij hechten waarde aan afval

+

Dagelijkse controles

+

Samen streven naar verandering

+

Onze belangrijkste asset: mensen

We begeleiden de ontwikkeling en ontplooiing van de werknemers van Pixartprinting zowel op professioneel vlak met economische stimulansen en loopbaanontwikkelingstrajecten, als op maatschappelijk en familiaal gebied met projecten en oplossingen die hun groei concreet en effectief ondersteunen. We hebben rigoureuze processen ontwikkeld en geïmplementeerd om de veiligheid te garanderen van de mensen die in onze productiefaciliteiten werken.

Ons welzijn

+

We cultiveren talent

+

Veiligheidscultuur

+

Blijvende waarde creëren

Voor ons betekent duurzaamheid het creëren van waarde op de lange termijn, niet alleen voor het bedrijf maar ook voor de maatschappij en het milieu.

Onze ethische code

+

Onze gedragscode

+

Gecertificeerde kwaliteit

+

We investeren voortdurend op alle mogelijke gebieden: in de benaderingen, processen en middelen die we gebruiken. Onze klanten verdienen het beste: we innoveren voortdurend onze technologieën om een concurrerende en hoogwaardige service te kunnen bieden.

Voor ons betekent innovatie niet alleen het bestaande aanpassen door nieuwe elementen te introduceren, maar ook proberen nieuwe scenario's te bedenken en uit te vinden wat nog niet bestaat.

ONZE BIJDRAGE AAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE AGENDA 2030

In het kader van de Agenda 2030 - het actieprogramma voor de mens, planeet en welvaart dat in september 2015 werd ondertekend door de regeringen van de 193 VN-lidstaten - hebben we besloten om bij te dragen aan vier specifieke doelen.

wecare

Wij dragen ons steentje bij…

... door winst te maken op een verantwoorde en transparante manier, met een langetermijnvisie die waarde genereert voor alle belanghebbenden.

Ontdek

blijvende waarde creëren

Wij dragen ons steentje bij…

... door keuzes te maken die de impact van onze productie op het milieu verminderen.

Ontdek

wat wij doen om het milieu te beschermen

Wij dragen ons steentje bij…

... door te investeren in het welzijn van de mensen die bij ons werken, in hun levenskwaliteit en die van hun gezinnen.

Ontdek

onze belangrijkste asset: mensen